Impresszum

A weboldal üzemeltetője és tartalmi szerkesztője a Rosenberg Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

 

A társaság adatai:

Székhelye: 2532 Tokodaltáró, József Attila u. 34.,

Cégjegyzékszáma: Cg: 11-09-00004,

E-mail címe: info@rosenberg.hu,

Központi telefonszáma: +36 33 515-515,

Központi faxszáma: +36 33 515 506.

Copyright © Rosenberg Hungária Kft.

Minden jog fenntartva.
A weboldalon szereplő logókat, védjegyeket, cég-, márka- és termékneveket a Rosenberg Hungária Kft., mint jogtulajdonos birtokolja.

 

A www.wellisair.hu oldal megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, a www.wellisair.hu  weboldalon feltüntetett, felhasznált és a www.wellisair.hu. weboldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a Rosenberg Hungária Kft-t, mint az üzemeltetőt illeti.

A www.wellisair.hu weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az üzemeltető szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi, és az üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel.

A www.wellisair.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az üzemeltető nem garantálja, hogy a www.wellisair.hu weboldalon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy a www.wellisair.hu weboldal vagy az annak elérését biztosító szerver vírusmentes és/vagy nem tartalmaz egyéb ártalmas komponenst. Az üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát a www.wellisair.hu weboldalon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a www.wellisair.hu weboldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.